Staff Notebook

Staff Notebook

OneNote Staff Notebook, tj. Beležnica za osoblje je besplatna alatka koja predstavlja centralno mesto za rukovodstvo i zaposlene u školama kako bi komunicirali i sarađivali. Beležnica za osoblje je odlična za objavljivanje i deljenje beležaka sa sastanka, planova za školski projekat i školske politike. Saznajte kako da sarađujete sa kolegama ili osobljem pomoću programa OneNote Staff Notebook.

Koristite korisnički nalog koji ste dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

OneNote Staff Notebook, tj. Beležnica za osoblje je besplatna alatka koja predstavlja centralno mesto za rukovodstvo i zaposlene u školama kako bi komunicirali i sarađivali. Beležnica za osoblje je odlična za objavljivanje i deljenje beležaka sa sastanka, planova za školski projekat i školske politike. Saznajte kako da sarađujete sa kolegama ili osobljem pomoću programa OneNote Staff Notebook.

Koristite korisnički nalog koji ste dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

OneNote beležnica za osoblje ima lični radni prostor za svakog člana osoblja ili nastavnika, biblioteku sadržaja za deljene informacije i prostor za saradnju u kom svako može da učestvuje, sve to u jednoj moćnoj beležnici. Vaše beležnice se čuvaju automatski i mogu da se prikažu na svakom uređaju, kada ste na mreži ili van nje.

Prostor za saradnju je dizajniran za grupne aktivnosti kao što su inicijative koje deli sektor ili celokupno osoblje. Sarađujte na beleškama, zadacima i planovima u jednoj beležnici. Koristite biblioteku sadržaja da biste objavili smernice, procedure, krajnje rokove i školski kalendar.

Članovi osoblja mogu da zapisuju svoja opažanja na sastancima, kao i da personalizuju svoje beležnice u skladu sa sopstvenim potrebama. To im omogućava da redovno skladište referencirane informacije u formatu koji se njima čini smislenim.

Kako doći do Staff Notebook-a?

OneNote Staff Notebook veb aplikacija je omogućena samo prosvetnim radnicima i zaposlenima. Moguće ju je otvoriti sa polazne stranice Office 365, a možete pronaći Beležnicu odgovarajućeg tima zaposlenih u okviru Opšteg kanala u aplikaciji Teams. Potrebno je da tim bude kreiran kao tip “Osoblje”, kako bi tom timu bila dodeljena Beležnica za osoblje.

OneNote Staff Notebook automatski stvara tri sekcije radne beležnice s različitim pravima:
  • Prostor za saradnju Prostor u kojem i rukovodilac osoblja i članovi osoblja mogu da dele sadržaje, organizuju ih i sarađuju na njima.

  • Biblioteka sadržaja – Prostor u kom rukovodilac osoblja može da deli propratne sadržaje sa članovima osoblja, ali oni imaju mogućnost samo da pregledaju sadržaj, ne i da ga uređuju.

  • Privatne beležnice – Privatni prostor koji se deli između rukovodioca i svakog pojedinačnog člana osoblja. Rukovodilac može da pristupi beležnici svakog člana osoblja, a članovi mogu da vide samo svoju beležnicu.

OneNote Staff Notebook automatski stvara tri sekcije radne beležnice s različitim pravima:
  • Prostor za saradnju Prostor u kojem i rukovodilac osoblja i članovi osoblja mogu da dele sadržaje, organizuju ih i sarađuju na njima.

  • Biblioteka sadržaja – Prostor u kom rukovodilac osoblja može da deli propratne sadržaje sa članovima osoblja, ali oni imaju mogućnost samo da pregledaju sadržaj, ne i da ga uređuju.

  • Privatne beležnice – Privatni prostor koji se deli između rukovodioca i svakog pojedinačnog člana osoblja. Rukovodilac može da pristupi beležnici svakog člana osoblja, a članovi mogu da vide samo svoju beležnicu.