Class Notebook

Class Notebook

OneNote Class Notebook tj. Beležnica za razred omogućava nastavnicima da kreiraju digitalnu beležnicu za svaki razred, grupu ili projekat. Nastavnici mogu da kreiraju, upravljaju i distribuiraju sadržaj za časove ili pojedinačne studente. Fleksibilan, ali ipak strukturirani format funkcioniše slično tradicionalnim beležnicama, a nastavnicima je i omogućeno da daju povratne informacije u realnom vremenu svojim učenicima.

Koristite korisnički nalog koji ste dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

OneNote Class Notebook tj. Beležnica za razred omogućava nastavnicima da kreiraju digitalnu beležnicu za svaki razred, grupu ili projekat. Nastavnici mogu da kreiraju, upravljaju i distribuiraju sadržaj za časove ili pojedinačne studente. Fleksibilan, ali ipak strukturirani format funkcioniše slično tradicionalnim beležnicama, a nastavnicima je i omogućeno da daju povratne informacije u realnom vremenu svojim učenicima.

Koristite korisnički nalog koji ste dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Organizujte nastavne planove i sadržaj predmeta u sopstvenoj digitalnoj beležnici. Čuvajte sve u OneNote Beležnici za razred i koristite njenu moćnu pretragu da biste pronašli ono što tražite, čak i tekst na slikama ili u rukopis. Vaše beležnice se čuvaju automatski i mogu da se prikažu na svakom uređaju, kada ste na mreži ili van nje.

Prikupite sadržaj i postavite postojeće lekcije u Beležnicu za razred da biste kreirali prilagođene nastavne planove. Uključite audio i video snimke da biste kreirali obogaćene interaktivne lekcije za učenike. Učenici mogu da koriste moćne alatke za crtanje da bi markirali, komentarisali slajdove, skicirali dijagrame i hvatali rukom pisane beleške. Beležnica za razred olakšava prikupljanje domaćih zadataka, kvizova, ispita i propratnih sadržaja, jer nema više odštampanih testova i sadržaja za predavanja.

Pružite individualnu podršku tako što ćete kucati ili pisati direktno u privatnoj beležnici svakog studenta. Prostor za saradnju podstiče učenike da sarađuju dok nastavnik pruža povratne informacije i obuku u realnom vremenu. Učenik u svakom trenutku može da traži pomoć, a nastavnici mogu da pruže trenutne povratne informacije učenicima koji imaju problema.

Kako doći do Class Notebook-a?

Za nastavnike…

OneNote Class Notebook veb aplikaciju je moguće otvoriti sa polazne stranice Office 365 i ova usluga dostupna je samo prosvetnim radnicima. Takođe, moguće je pronaći Beležnicu odgovarajućeg razred u okviru Opšteg kanala određenog tima u aplikaciji Teams.

Za učenike…

Kako bi učenici došli do svoje Beležnice za razred mogu koristiti OneNote aplikaciju sa početne stranice Office.com, kao i u okviru Opštih kanala svojih timova.

OneNote Class Notebook automatski stvara tri sekcije radne beležnice s različitim pravima:
  • Prostor za saradnjuProstor u kojem i nastavnik i učenici mogu da dele sadržaje, organizuju ih i sarađuju na njima.

  • Biblioteka sadržaja – Prostor u kom nastavnici mogu da dele propratne sadržaje sa učenicima, ali učenici imaju mogućnost samo da pregledaju sadržaj, ne i da ga uređuju.

  • Beležnice učenika – Privatni prostor koji se deli između nastavnika i svakog pojedinačnog učenika. Nastavnici mogu da pristupe beležnici svakog učenika, a učenici mogu da vide samo svoju beležnicu.

OneNote Class Notebook automatski stvara tri sekcije radne beležnice s različitim pravima:
  • Prostor za saradnjuProstor u kojem i nastavnik i učenici mogu da dele sadržaje, organizuju ih i sarađuju na njima.

  • Biblioteka sadržaja – Prostor u kom nastavnici mogu da dele propratne sadržaje sa učenicima, ali učenici imaju mogućnost samo da pregledaju sadržaj, ne i da ga uređuju.

  • Beležnice učenika – Privatni prostor koji se deli između nastavnika i svakog pojedinačnog učenika. Nastavnici mogu da pristupe beležnici svakog učenika, a učenici mogu da vide samo svoju beležnicu.

Kratki video vodiči

Kako pristupiti beležnici za razred iz aplikacije Teams

Kako kreirati i koristiti beležnicu za razred

Kako podeliti stranice učenicima

Kako kreirati grupe u okviru prostora za saradnju

Kako kreirati grupe u okviru prostora za saradnju

Kako promeniti jezik prikaza