OneNote

OneNote

Pomoću programa OneNote, nikada nećete propustiti nalet inspiracije. Ideje imaju svoj oblik u programu OneNote! OneNote stranice mogu biti mnogo bogatije od jedne stranice notesa ili udžbenika.

Koristite korisnički nalog koji ste dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Pomoću programa OneNote, nikada nećete propustiti nalet inspiracije. Ideje imaju svoj oblik u programu OneNote! OneNote stranice mogu biti mnogo bogatije od jedne stranice notesa ili udžbenika.

Koristite korisnički nalog koji ste dobili od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Organizujte se pomoću beležnice koju možete podeliti na različite sekcije i stranice. Uz laku navigaciju i pretraživanje, uvek ćete pronaći beleške tačno tamo gde ste ih ostavili. OneNote vam može pomoći da oblikujete svoje misli kako god želite, a uz sve to predstavlja digitalnu beležnicu koja se automatski čuva i sinhronizuje beleške dok vi radite.

Unapredite beleške kucanjem, podvlačenjem ili zapisom ruke. Pretražite i ubacite informacije i slike sa interneta da biste dodatno obogatili vaše ideje. Vodite beleške pisane rukom, a kasnije ih konvertujte u otkucani tekst. Istaknite ono što je važno i izrazite ideje sa bojama i raznim oblicima. Možete da kreirate jednu živopisnu stranicu koja sadrži YouTube video koji objašnjava koncept lekcije, zadatke koje učenici treba da dovrše ili snimite audio beleške i dodajte datoteke.

Veliki umovi ne misle uvek isto, ali mogu da dele ideje svoje ideje i da stvaraju u programu OneNote. Beležnice možete kreirati za ličnu ili profesionalnu upotrebu. Kreirajte beležnicu za profesionalni razvoj u kojoj ćete ure đivati materijale za obuku, konferencijske prezentacije, kao i organizovati materijale za sva vaša predavanja, ciljeve i planove. Razmislite i o kreiranju beležnice za Vaše domaćinstvo ili beležnicu recepata. A sve to po možete da podelite sa kolegama, učenicima, prijateljima i porodicom.

Istražite OneNote

Istrazite Microsoft sajt za pomoć i obuku, kako biste se bolje upoznali sa programom OneNote i kako biste iskoristili maksimum funkcija ove aplikacije: