Detaljan vodič kako u potpunosti organizovati rad škole uz pomoć Microsoft alata

je nastao na osnovu iskustva Tehničke škole iz Užica, a sa ciljem da svoje kolege upoznaju korak po korak kako da u virtuelnom okruženju funkcionišu u skladu sa svim potrebama škole, međusobno komuniciraju i upravljaju dokumentacijom.

Detaljan vodič kako u potpunosti organizovati rad škole uz pomoć Microsoft alata

pdf download icon
pdf download icon

je nastao na osnovu iskustva Tehničke škole iz Užica, a sa ciljem da svoje kolege upoznaju korak po korak kako da u virtuelnom okruženju funkcionišu u skladu sa svim potrebama škole, međusobno komuniciraju i upravljaju dokumentacijom.

Detaljan vodič kako u potpunosti organizovati rad škole uz pomoć Microsoft alata

Prvi timovi koji su formirani u Tehničkoj školi u okviru aplikacije nisu bili timovi za realizaciju nastave, već timovi rukovodstva, Nastavničkog veća i Pedagoškog kolegijuma u okviru kojih je vršeno planiranje, dogovaranje, donošenje zaključaka i podela zaduženja u realizaciji planiranih koraka za organizaciju nastave na daljinu u aplikaciji Teams.

Sednice Nastavničkog veća u aplikaciji Teams

Realizacija sednice putem objava planirana je zbog velikog broja članova tima. Tekst za svaku objavu je unapred pripremljen za svaku tačku dnevnog reda i, u zavisnosti od toga da li se donosi odluka ili se neka tema razmatra, planiran je način izjašnjavanja članova Nastavničkog veća. Sednicu vodi direktor škole, a u vođenju sednice direktoru pomažu članovi tima koji imaju ulogu vlasnika. Moderatori sednice bili su u komunikaciji na drugom kanalu i u okviru video poziva se dogovarali o svim koracima u realizaciji.

Sednice Nastavničkog veća u aplikaciji Teams
Forms kao alat za evidenciju i prikupljanje podataka

Forms kao alat za evidenciju i prikupljanje podataka

Кada je neophodno da bitne informacije stignu do svakog zaposlenog, posebno u okolnostima vanrednog stanja i rada od kuće, aplikacija Forms se može koristiti za potvrdu da li su primaoci poruke upoznati sa njenim sadržajem.

Ukoliko pošiljalac elektronske poruke u opcijama poruke zahteva potvrdu čitanja, veliki broj povratnih poruka će zatrpati poštansko sanduče pošiljaoca, a evidentiranje predstavlja dodatni posao. Stoga je uobičajena praksa u školi da direktor za važne informacije koje šalje zaposlenima traži potvrdu u upitniku za koji se link dostavlja na kraju poruke.

Forms kao alat za evidenciju i prikupljanje podataka

Кada je neophodno da bitne informacije stignu do svakog zaposlenog, posebno u okolnostima vanrednog stanja i rada od kuće, aplikacija Forms se može koristiti za potvrdu da li su primaoci poruke upoznati sa njenim sadržajem.

Ukoliko pošiljalac elektronske poruke u opcijama poruke zahteva potvrdu čitanja, veliki broj povratnih poruka će zatrpati poštansko sanduče pošiljaoca, a evidentiranje predstavlja dodatni posao. Stoga je uobičajena praksa u školi da direktor za važne informacije koje šalje zaposlenima traži potvrdu u upitniku za koji se link dostavlja na kraju poruke.

Forms kao alat za evidenciju i prikupljanje podataka